A. Definícia strán


1.Dodávateľ:

kiWision, s.r.o.

Budovateľská 1062/25

821 08 Bratislava

Slovenská Republika

DIČ: 2023510137

IČ DPH: SK2023510137

IČO: 46616951

Bratislava I, odd. Sro, vl.č.80670/B

 


Slovenská Sporiteľňa, a.s.

BBAN/Kód Banky: 5071123094/0900

IBAN / SWIFT: SK62 0900 0000 0050 7112 3094 / GIBASKBX


Fio banka, a.s., SR

BBAN/Kód Banky: 2801675517/8330

IBAN / SWIFT: SK55 8330 0000 0028 0167 5517 / FIOZSKBA


Fio banka, a.s., ČR

BBAN/Kód Banky: 2801675517/2010

IBAN / SWIFT:  CZ44 2010 0000 0028 0167 5517 / FIOBCZPP


2. Odberateľ:

Právnická osoba, ktorá je registrovaná na www.edukid.shop, kde nakupuje Tovar za veľkoobchodných podmienok.


B. Výhradná distribúcia

 1. Dodávateľ je výhradným distribútorom produktov značky Jar Melo, Tooky Toy, Magni a Natruba pre územie Slovenskej Republiky a Českej Republiky

 2.  V prípade ak Odberateľ má záujem o produkty ktoré v danom čase nie sú skladom u Predajcu, Dodávateľ urobí maximum pre to, aby tovar naskladnil, v prípade potreby aj na základe zálohy.

 3. Odberateľ sa zaväzuje, že akýkoľvek dotaz ohľadom značiek z bodu č.1, článok B., bude smerovať primárne na Dodávateľa.


C. Objednávanie tovaru:

1. Odberateľ nakupuje prostredníctvom internetového obchodu www.edukid.shop (ďalej ako „e-shop“)

2. Všetky veľoobchodné (VO) nákupné ceny stanovuje Dodávateľ. Dodávateľ má právo jednostranne meniť ceny súvisiace s predávanými produktami.


D. Doručenie tovaru:

1. Dodávateľ objednaný tovar expeduje v čo najkratšom možnom čase

2. Odberateľ sa zaväzuje objednaný tovar prebrať. V prípade neprebratia tovaru Odberateľom je Odberateľ povinný uhradiť Dodávateľovi zmarené poštovné.

3. Odberateľ sa zaväzuje tovar riadne skontrolovať pri prebraní.

4.  V prípade poškodenia tovaru, prebratého od kuriéra, je Odberateľ povinný spísať s kuriérom protokol o poškodení s vyhotovením fotodokumentácie. 

5. Poškodený tovar je možné reklamovať do 24 hodín od doručenia tovaru, odoslaním nasledovných podkladov na email edukid@edukid.shop:

a.       Fotodokumentáciu

b.       Popis poškodenia

c.       Návrh riešenia

6. Vyriešenie reklamácie podlieha individuálnemu posúdeniu zo strany Dodávateľa. Dodávateľ o riešení upovedomí Odberateľa na základe dostupných infirmácií.


E. Predaj tovaru koncovému zákazníkovi

1. Dodávateľ stanovuje predajnú cenu pre predaj koncovému zákazíkovi, pri každom produkte, uvedenú ako „MOC s DPH“

2. Odberateľ môže predávať zakúpený tovar iba na schválených maloobchodných webových stránkach alebo v priestoroch kamennej predajne, ktoré uviedol pri registrácii do Edukid.shop, prípadne dočasne počas výstav pri vystavovaní v stánku pod značkou svojho eshopu alebo predajne.

3. Predaj na stránkach tretích strán (Napr. Ebay, Amazon, Alza, Mall, Glami, Bonami, atď.), na účtoch typu dropship (Napr.Buy.com, Newegg.com, Overstock.com atď.) alebo na socialnych stránkach (Napr.Facebook Marketplace, Instagram) vrátane predaja na sociálnych fórach (Napr.Modrýkoník) je striktne zakázaný.

4. Odberateľ nesmie predávať zakúpený tovar z Edukid.shop iným maloobchodníkom, účtom B2B, veľkoobchodníkom alebo iným distribútorom. Predaj zakúpeného tovaru je povelený len koncovým spotrebiteľom Odberateľa.


F. Veľkoobchodný nákup exkluzávne distribuovaných značiek iba od Dodávateľa

1. Značky vo výhradnej distribúcii Dodávateľa: Jar Melo, Tooky Toy, Magni, Natruba môže Odberateľ kupovať iba od Dodávateľa uvedeného v týchto Obchodnýh podmienkach.

2. Odberateľ nesmie kupovať produkty Jar Melo, Tooky Toy, Magni, Natruba od od iných predajcov alebo od distribútorov týchto značiek z iných krajín alebo veľkoobchodných platforiem predávajúcich tieto značky bez predošlého súhlasu Dodávateľa.


G. Dodržiavanie pokynov Dodávateľa týkajúcich sa ochranných známok a značiek distribuovaných Dodávateľom

1. Zakladanie firiem, registrácia názvov domén alebo používateľských mien, či stránok na sociálnych médiách, ktoré obsahujú niektorú z obchodných značiek Jar Melo, Tooky Toy, Magni a atruba je prísne zakázané.

2. Dodávateľ poskytuje odberateľovi produktové fotografie značiek, ktoré exkluzívne distribuuje. Odberateľ môže použiť tieto fotografie pre svoje vlastné potreby komunikácie a propagácie za týchto podmienok: komunikácia a propagácia v maloobchodných predajniach, na výstavách a veľtrhoch, v printových reklamách, na svojich webových stránkach a na sociálnych stránkach svojej obchodnej značky. Dodávateľ zároveň poskytuje odberateľovi prístup ku lifestyle fotografiám, ktoré sú určené na komunikáciu na sociálnych sieťach odberateľa pod jeho obchodnou značkou.